Ansökan om bidrag till forskning

Kontrollera först noga att du uppfyller kraven angivna under Bidragspolicy.

Ange namn, adress, kontaktperson och telefonnummer.
Presentera ert projekt, som troligen avser forskning på universitet eller en annan institution. Ange målsättningen med projektet och en tidsplan. Beskriv projektets totalkostnad och hur övrig finansiering är ordnad.
Rör projektet en enskild forskare så presentera personen och hans/hennes bakgrund.
Förklara på vilket sätt ett bidrag från stiftelsen kan göra skillnad för möjligheterna att nå uppsatta mål. Har forsknings anknytning till Karlstads universitet ska ansökan tillstyrkas av rektor eller vår kontaktperson Henrietta Huzell.

Ansök nedan i en pdf-fil eller posta ett brev. Bifoga gärna betyg, referenser eller andra handlingar. Adressen är: Box 24, 66203 Svanskog.

Glöm inte att projektet och/eller sökande måste ha en anknytning till Värmland. Styrelsens beslut meddelas endast den som fått sitt bidrag beviljat.

Namn

Adress

Telefon

E-post

Se till att du uppfyller kraven under Bidragspolicy och utforma din ansökan efter de riktlinjer som beskrivits ovan!

Bifogade filer:

Verifiering:
captcha