Ansökan om bidrag till utbildning

Kontrollera först noga att du uppfyller kraven angivna under Bidragspolicy.

Ange namn, adress, kontaktperson och telefonnummer. Presentera ditt projekt som troligen avser utbildning eller undervisning på högskola, universitet eller en annan institution. Ange målsättningen med projektet och en tidsplan. Beskriv projektets totalkostnad och hur övrig finansiering är ordnad. Förklara på vilket sätt ett bidrag från stiftelsen kan göra skillnad för möjligheterna att nå uppsatta mål.  Kom ihåg att sökande eller projektet måsta ha anknytning till Värmland.

Ett särskilt studiebidrag på max 20 000 kr för postgymnasial utbildning kan sökas av ungdomar födda i Svanskog.

Ansök här via en pdf-fil eller posta ett brev. Bifoga gärna betyg, referenser eller andra handlingar. Adressen är: Box 24, 66203 Svanskog.

Om du är ungdom från Svanskog ta då gärna personlig kontakt med Berit Wettergren i Svanskog i samband med din ansökan.

Du kan ansöka här nedan eller genom att posta ett brev. Har du betyg och referenser kan du bifoga dem här eller i brev.

Namn

Adress

Födelsedatum

Telefon

E-post

Din ansökan som utformas efter de riktlinjer som beskrivits ovan.

Bifogade filer:

Verifiering:
captcha