Ansökan om bidrag till utbildning

Kontrollera först noga att du uppfyller kraven angivna under Bidragspolicy.

Ange namn, adress, kontaktperson och telefonnummer. Presentera ditt projekt som troligen avser utbildning eller undervisning på högskola, universitet eller en annan institution. Ange målsättningen med projektet och en tidsplan. Beskriv projektets totalkostnad och hur övrig finansiering är ordnad. Förklara på vilket sätt ett bidrag från stiftelsen kan göra skillnad för möjligheterna att nå uppsatta mål.  Kom ihåg att sökande eller projektet måste ha anknytning till Värmland.

Har projektet anknytning till Karlstads universitet ska ansökan godkännas av rektor eller vår kontaktperson Henrietta Huzell.

Ansök här via en pdf-fil. Bifoga gärna betyg, referenser eller andra handlingar. Har du omfattande bilagor så posta ett brev. Adressen är: Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse c/o Anna Lööf Falkman, Sommarrovägen 10, 652 30 Karlstad

OBS! Det tidigare sk Svanskogsbidraget till studerande med rötter i Svanskog är numera avvecklat och går inte längre att söka.

Du kan ansöka här nedan eller genom att posta ett brev. Har du betyg och referenser kan du bifoga dem här eller i brev.

Namn

Adress

Födelsedatum

Telefon

E-post

Din ansökan som utformas efter de riktlinjer som beskrivits ovan.

Bifogade filer:

Verifiering:
captcha

När du skickar in din ansökan medger du att Wettergrensstiftelsen behandlar dina personuppgifter för stiftelsens ändamål.