Ansökan om stipendium inom kulturområdet

Läs noga genom stipendievillkoren, som du finner på annan plats på hemsidan. Om du uppfyller kraven är du välkommen att skicka oss en ansökan före den 4 oktober. Du kan ansöka här i pdf-format eller genom att posta ett brev. Adressen är: Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse c/o Anna Lööf Falkman, Sommarrovägen 10, 652 30 Karlstad. Det senare alternativet är lämpligast om du har många bilagor.

Ansökan ska kompletteras med en kostnadsredovisning/budget som visar behovet av kapital för att genomföra det önskade kunskapslyftet!

Namn

Adress

Födelsedatum

Telefon

E-post

Se till att du uppfyller kraven under Bidragspolicy och utforma din ansökan efter de riktlinjer som beskrivits ovan!

Bifogade filer:

Verifiering:
captcha

När du skickar in din ansökan medger du att Wettergrensstiftelsen behandlar dina personuppgifter för stiftelsens ändamål.