Bidragspolicy

Stiftelsen har som ändamål att genom bidrag stödja utbildning och vetenskaplig forskning med anknytning till Värmland.

När det gäller utbildningsstipendier beviljas dessa endast ungdomar, som är uppvuxna i Svanskog, den ort där familjen Wettergren var bosatt och där Berit Wettergren alltjämt bor. Utbildningen måste vara eftergymnasial.
Även om det i stiftelsens stadgar är uttryckt annorlunda så är det inte möjligt att söka bidrag till andra ändamål än utbildning och vetenskaplig forskning.

Våra bidrag skall göra ”skillnad”, vilket betyder att de bidrar till ett projekt, som utan vår hjälp inte kunnat komma till stånd. Det betyder också att vårt bidrag inte kan vara ett inslag i en ordinarie drift.
Vårt bidrag kan gärna kombineras med egna insatser eller andra bidragsgivare.

Särskilda villkor gäller för det sk Wettergrenstipendiet på max 200 000 kr, som kan sökas av professionellt verksamma kulturarbetare, som vill göra ett kunskapslyft.

Styrelsen fattar beslut om bidrag två gånger om året, vanligen i mars/april och i oktober/november.

OBS! Beslut meddelas endast de som fått sina ansökningar beviljade.