Styrelse

Lars Hammar, Hammarö
Styrelsens ordförande

Berit Wettergren, Svanskog

Björn Sandborgh, Karlstad

Anna Lööf Falkman, Karlstad

Karin Borg, Västra Frölunda