Välkommen till Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse

På den här webbplatsen finner du information om Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse, vars ändamål är att ge bidrag till, i första hand, utbildning, undervisning och forskning. Här kan du också söka bidrag om du uppfyller stiftelsens krav.

» Läs mer om stiftelsen här.

Stiftelsen utlyser årets Wettergrenstipendium på 200 000 kr för studier inom kultursektorn.

» Läs mer

Sök före 7/10 2022

Hur du ansöker om bidrag till forskning

Möter din forskning villkoren enligt Bidragspolicyn för att kunna söka bidrag från stiftelsen?

» Läs mer

Ansök före 7/10 2022

Hur du ansöker om bidrag till utbildning

Arrangerar du utbildning eller står du inför ett eget utbildningsbehov? Se vår Bidragspolicy.

» Läs mer

Ansök före 7/10 2022

Ansökan bidrag till forskning

Om du är kvalificerad att söka bidrag till forskning kan du göra din ansökan direkt på webben.

» Ansök om bidrag till forskning här!

Ansökan bidrag till utbildning

Om du är kvalificerad att söka bidrag till utbildning kan du göra din ansökan direkt på webben.

» Ansök om bidrag till utbildning här!