Så här söker du

1. Läs igenom ”Bidragspolicy” noga och se om du uppfyller de krav stiftelsen ställer för en ansökan.

2. Om kraven är uppfyllda så är du välkommen att skriva din ansökan här. Du kan också skriva ut den och skicka med post till stiftelsens hemadress som du återfinner på annan plats.

3. Ansökan utformas naturligtvis olika beroende på om du söker ett mindre utbildningsstipendium till högskole- eller universitetsutbildning eller om du söker ett större bidrag till t ex forskning. Ändamålet med pengarna måste presenteras tydligt liksom den sökande. Ange personliga kvalifikationer, referenser, finansieringsbehov och tidsplan.
Förklara på vilket sätt just ett bidrag från vår stiftelse skulle kunna göra skillnad för dig och ditt projekt.
Ansökan bör vara kortfattad och kan kompletteras med bilagor såsom betyg, referenser mm.

Läs mer om Ansökan om bidrag till forskning HÄR.

Läs mer om ansökan om bidrag till utbildning eller undervisning  HÄR

Läs mer om ansökan om utbildningsstipendium inom kulturområdet HÄR.