Din ansökan

Så handlägger styrelsen din ansökan.

Stiftelsens styrelse behandlar inkomna ansökningar vid möten två gånger/år, i mars/april månad och november månad. Alla ansökningar ska vara inkomna senast den datum som angivits på hemsidan för att kunna behandlas.

Ansökningar som inte uppfyller stiftelsens ”Bidragspolicy”, angivna på annan plats, sorteras bort.
Övriga ansökningar behandlas vid ovannämnda styrelsemöten.

Information om styrelsens beslut delges skriftligen eller muntligen de sökande, som fått sina ansökningar beviljade.

Sökande som inte fått sina ansökningar beviljade informeras normalt inte. I inget fall lämnar styrelsen motiv till sina avslag.

Bidraget kan betalas ut omgående efter beslut i samråd med den sökande.

Uppföljning av beviljade bidrag.

Den person eller organisation, som beviljats bidrag ska årligen lämna en kortfattad, skriftlig rapport om hur bidraget använts, om ändamålet angivet i ansökan uppfyllts och på vilket sätt bidraget gjort skillnad. Observera att detta är mycket viktigt!

Rapporten kan lämnas via mail under Kontakta oss.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]