Bidragspolicy

Stiftelsen har som ändamål att genom bidrag stödja utbildning och vetenskaplig forskning med anknytning till Värmland.

Även om det i stiftelsens stadgar är uttryckt annorlunda så är det inte möjligt att söka bidrag till andra ändamål än utbildning och vetenskaplig forskning. Vi stödjer särskilt gärna kulturprojekt i Värmland.

Våra bidrag skall göra ”skillnad”, vilket betyder att de bidrar till ett projekt, som utan vår hjälp inte kunnat komma till stånd. Det betyder också att vårt bidrag inte kan vara ett inslag i en ordinarie drift.
Vårt bidrag kan gärna kombineras med egna insatser eller andra bidragsgivare.

Ansökan ska skickas i Pdf-format.

Särskilda villkor gäller för det sk Wettergrenstipendiet på max 200 000 kr, som kan sökas av de som är professionellt verksamma inom kultur och som vill göra ett kunskapslyft. Läs mer på annan plats.

Styrelsen fattar beslut om bidrag två gånger om året, vanligen i mars/april och i oktober/november.

OBS! Beslut meddelas endast de som fått sina ansökningar beviljade.