Läs mer om stiftelsen här

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse bildades 1983. Stiftelsen har sedan dess beviljat drygt 70 mkr i bidrag till allmännyttiga ändamål. Stiftelsen leds av en styrelse, som fattar alla beslut på sina möten i mars/april och oktober/november. I brådskande fall kan beslut fattas också vid andra tillfällen.

Stiftelsen får enligt sina stadgar endast bevilja bidrag till projekt eller person som har anknytning till Värmland.

Styrelsen har bestämt att stiftelsen ska avgränsa sin verksamhet och tar endast emot bidragsansökningar inom följande tre områden. Ansökan inom kulturområdet är av särskilt intresse.

Bidrag till utbildning kan beviljas till institution/organisation som arrangerar utbildning eller undantagsvis till person som söker stöd för postgymnasiala studier och sådana studier som bedrivs vid högskola eller universitet. 

Bidrag till forskning kan sökas till vetenskapliga forskningsprojekt, som har anknytning till Värmland.

Utbildningsstipendium inom kulturområdet kan sökas av en yngre person med anknytning till Värmland, som är professionellt verksam inom kulturområdet men brinner för ett kunskapslyft.

Det är viktigt att du läser mer under respektive flik!

På denna hemsida kan du läsa Vår historia, som berättar om Carl-Johan Wettergren och stiftelsens bildande.Du kan läsa om vår Bidragspolicy, av vilken framgår våra krav på en bidragssökande till forskning eller utbildning. Under rubriken Så här söker du framgår hur din ansökan ska utformas och under rubriken Din ansökan ser du hur styrelsen behandlar inkomna ansökningar. Du kan också läsa om Styrelsen och under rubriken Dessa stödjer vi, framgår vilka bidragsprojekt som just nu är aktuella. 

Är du berättigad att söka Utbildningsstipendium inom kulturområdet finns särskilda regler med en länk som du finner inom det vita fältet.

Ansökningar som uppfyller kraven kan skickas via post eller direkt här på webben.